Porady ogólne

Które pojazdy nie podlegają okresowym badaniom technicznym? Jak często wykonuje się przeglądy rejestracyjne? 

Pojazdy niepodlegające corocznym badaniom technicznym to:

  • samochody zabytkowe, które nie są używane w celach zarobkowych,
  • motocykle zabytkowe, które nie są używane w celach zarobkowych,
  • przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 750 kg.

Jak często wykonuje się przeglądy rejestracyjne?

W nowych pojazdach, pierwsze badanie techniczne należy wykonać przed upływem 3 lat od daty pierwszej rejestracji. Kolejne badanie techniczne  powinno być wykonane przed upływem 2 lat od poprzedniego badania. Po upływie powyższych terminów, badania techniczne wykonujemy z częstotliwością jednego roku, z wyjątkiem ciągników rolniczych, w przypadku których badanie powtarzamy co 2 lata.

W przypadku gdy w pojeździe jest zainstalowana instalacja gazowa lub pojazd jest przystosowany do przewozu osób TAXI lub nauki jazdy, badania techniczne wykonujemy co roku bez względu na wiek pojazdu.

Ile czasu trwa przegląd rejestracyjny?

Dla wygody klientów i sprawności obsługi posiadamy dwie linie diagnostyczne oraz zapewniamy czteroosobową obsługę na każdej zmianie, co sprawia że jesteśmy w stanie profesjonalne obsługiwać jednocześnie do 5 pojazdów w tym samym czasie.

W zależności od rodzaju badania technicznego z reguły zajmuje to od 15 do 30 min.

Czas wykonania badania technicznego pojazdu może się różnić w zależności od stopnia trudności danego przypadku i stanu technicznego pojazdu.

Czy ceny badań technicznych mogą się różnić na różnych stacjach kontroli pojazdów?

Ceny badań technicznych są regulowane przez Ministerstwo Infrastruktury. Ostatni cennik jest zawarty w Dzienniku Ustaw nr 223 z dnia 29 września 2004 pozycja 2261. Stacje kontroli pojazdów na terenie całego kraju,  są zobowiązane do stosowania w/w cennika.

Czy badanie techniczne trzeba wykonywać tam gdzie pojazd jest zarejestrowany?

Badania techniczne można wykonywać w dowolnej stacji diagnostycznej na terenie naszego kraju bez względu na miejsce zarejestrowania pojazdu. Na dzień dzisiejszy nie ma rejonizacji ze względu na miejsce rejestracji.

Porady ogólne