Stacja Kontroli Pojazdów Rogoźnik

Oferujemy pełną gamę badań technicznych motocykli, autobusów, ciągników rolniczych, przyczep, samochodów osobowych oraz ciężarowych. Nasza Stacja Kontroli Pojazdów niedaleko Nowego Targu - dokładnie znajduje się w Rogoźniku.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych właścicieli pojazdów na badanie okresowe samochodu lub tych, którzy chcą sprawdzić auto przed zakupem. W naszym SKP dowiesz się dokładnie co dolega samochodowi: sprawdzisz hamulce, układ zawieszenia i kierowniczy, amortyzatory. Dodatkowo możesz sprawdzić analizę spalin oraz zmierzyć grubość lakieru. Istnieje również możliwość zbadania geometrii kół i osi.

Okresowe badania techniczne

Nasza oferta obejmuje wszystkie pojazdy wymienione poniżej:

 • Samochody osobowe: badanie samochodu osobowego z gazem i bez gazu, 4×4, TAXI;
 • Samochody ciężarowe: badanie samochodu ciężarowego, naczepy, przyczepy, ADR;
 • Motocykle: badanie motoroweru, skutera, motoru, motocykla, trójkołowca, quada;
 • Autobusy: badanie autobusu miejskiego, turystycznego, szkolnego i BUS 100;
 • Samochody i pojazdy zabytkowe;
 • Ciągniki rolnicze: badanie ciągnika, przyczepy rolniczej, pojazdu specjalnego;
 • Przyczepy;
 • Pierwsze badania techniczne pojazdów sprowadzonych z zagranicy.

Co jeszcze oferujemy w ramach usług SKP?

 • Badania pojazdów przystosowanych do zasilania gazem LPG
 • Badania pojazdów przystosowanych do przewozu osób TAXI
 • Badania pojazdów po wypadku, kolizji drogowej
 • Badania pojazdów z zabranym dowodem rejestracyjnym
 • Badania pojazdów przystosowanych do nauki jazdy „L”
 • Badania pojazdów uprzywilejowanych
 • Sprawdzanie pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczep (HAK)
 • Wykonywanie tabliczek znamionowych
 • Nabijanie numerów VIN
 • Pomiar punktów bazowych

Cennik SKP Rogoźnik

Całkowita opłata za badanie techniczne pojazdu jest sumą opłat za poszczególne, wykonane pozycje w tabeli opłat. W przypadku złożonych rodzajów badań, w ramach których przewidziane jest wykonanie zakresu okresowego badania technicznego, opłatę za badanie okresowe nalicza się jednorazowo.

Poniżej przedstawiamy zsumowane pełne opłaty za wybrane rodzaje badań technicznych.

 • 99 zł – Badanie okresowe samochodu o masie całkowitej do 3,5 t
 • 98 zł – Badanie techniczne samochodu do 3,5 t po raz pierwszy (samochód sprowadzony z zagranicy)
 • 63 zł – Badanie motocykla
 • 79 zł – Badanie przyczepy
 • 162 zł – Badanie samochodu z instalacją gazową
 • 99 zł – Badanie samochodu TAXI
 • 162 zł – Badanie samochodu TAXI z instalacją gazową
 • 147 zł – Badanie samochodu przystosowanego do nauki jazdy
 • 149 zł – Badanie samochodu uprzywilejowanego
 • 82 zł – Badanie samochodu po zmianach konstrukcyjnych
 • 94 zł – Badanie pojazdu po kolizji drogowej z zabranym dowodem rejestracyjnym
 • 35 zł – Badanie pojazdu po zamontowaniu haka holowniczego
Lp. Wyszczególnienie Wymagane badanie podstawowe Cena PLN brutto
1 Okresowe badanie techniczne:
1.1 motocykl, ciągnik rolniczy   62,00
1.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t.d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1   98,00
1.3 przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.   40,00
1.4 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.   78,00
1.5 pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) TAK 85,00
1.6 taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)   42,00
1.7 pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) TAK 50,00
1.8 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) TAK 63,00
1.9 pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)   48,00
2 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1 skuteczności i równomierności działania hamulców   20,00
2.2 ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania   14,00
2.3 połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu   20,00
2.4 toksyczności spalin   14,00
2.5 poziomu hałasu   20,00
2.6 geometrii kół jednej osi   36,00
2.7 działania amortyzatorów jednej osi   14,00
2.8 wszystkich innych usterek łącznie   20,00
3 Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych):
3.1 motocykl,motorower, ciągnik rolniczy   116,00
3.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t.d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.   169,00
3.3 przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.   92,00
4 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1 określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu2   20,00
4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)   94,00
4.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym   51,00
5 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych, oraz pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przez orgrany Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki wojskowe podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policję, Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną, a rejestrowanego ponownie przez starostę (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)2   20,00
5.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)   94,00
6 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.1 który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)   42,00
6.2 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) TAK 50,00
6.3 który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) TAK 85,00
6.4 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)   48,00
6.5 w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, tj. podrodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi (za badanie specjalistyczne)   82,00
7 Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1   35,00
7.2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze3   21,00
7.3 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób3   48,00
7.4 ustalenie nieznanych podstawowych danych technicznych pojazdu, tj. rodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi itp.   51,00

Uwagi:

1. Dla pojazdu zgłoszonego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym ‚przystosowany do ciągnięcia przyczepy’ lub ‚HAK’ opłaty jak w lp. 7.1 nie pobiera się.
2. W wypadku, gdy łączna opłata za badanie według lp. 4.1 i 5.1 byłaby większa od opłaty za okresowe badanie, zgodnie z lp. 1, przyjmuje się opłatę taką, jak za okresowe badanie techniczne pojazdu.
3. Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.

Firma wystawia faktury VAT!

Sprawdzenie samochodu osobowego przed zakupem

Sprawdź samochód przed zakupem Pakiet podstawowy Pakiet rozszerzony Pakiet pełny
 Hamulce  posiada  posiada  posiada
 Układ zawieszenia  posiada  posiada  posiada
 Układ kierowniczy  posiada  posiada  posiada
 Amortyzatory  posiada  posiada  posiada
 Analiza spalin  nie posiada  posiada  posiada
 Pomiar grubości lakieru  nie posiada  posiada  posiada
 Badanie geometrii kół  nie posiada  nie posiada  posiada
 Badanie symetrii osi  nie posiada  nie posiada  posiada
  69 zł 89 zł  159 zł 

Motocykl – badanie przed zakupem 60 zł

Samochód ciężarowy 120 zł

Autobus 150 zł