Taxi

Jakie są dodatkowe wymagania dla samochodu przystosowanego do przewozu osób TAXI?

Dodatkowe dokumenty wymagane podczas badania obejmują ważne świadectwo legalizacji taksometru

Dodatkowe wymagania techniczne:

 • Taksometr elektroniczny z ważnym dowodem legalizacji.
 • Co najmniej dwa miejsca dla pasażerów.
 • Co najmniej dwoje drzwi z każdego boku nadwozia lub dwoje drzwi z prawej strony, jedne z lewej strony i jedne z tyłu nadwozia.
 • Pomieszczenie na podręczny bagaż pasażerów.
 • Apteczkę doraźnej pomocy.
 • Ogumione koło zapasowe.
 • Dodatkowe światło z napisem „TAXI”, odpowiadające następującym warunkom:
  • rozmieszczenie: na dachu,
  • barwa: biała lub żółta samochodowa z czarnymi napisami widocznymi z przodu i z tyłu pojazdu;
  • połączenia elektryczne: światło może być włączone wówczas, gdy taksometr jest wyłączony, niezależnie od włączenia innych świateł i położenia urządzenia umożliwiającego pracę silnika;
  • włączenie lub wyłączenie taksometru powinno powodować równoczesne odpowiednio wyłączenie lub włączenie światła,
  • powinno być widoczne po zapadnięciu zmroku z odległości co najmniej 50 m przy dobrej przejrzystości powietrza.

Ile kosztuje przegląd samochodu przystosowanego do przewozu osób TAXI?

Koszt dodatkowego badania pojazdu przystosowanego do przewozu osób rejestrowanego po raz pierwszy jako TAXI wynosi 42 zł jeżeli badanie okresowe jest aktualne.

W przypadku gdy samochód nie posiada aktualnego badania technicznego trzeba wykonać badanie okresowe za 98 zł, a jeżeli posiada zamontowana instalację gazu LPG koszt zwiększa się do 204 zł.

W przypadku pojazdu już zarejestrowanego jako TAXI opłata za warunki dodatkowe nie jest pobierana i wynosi 99 zł (badanie okresowe 98 zł + 1zł CEPiK) lub 162 zł – za samochód wyposażony w instalację gazową.

Na powyższą sumę składają się:

98 zł – okresowe badanie techniczne
1 zł – opłata za Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców

Dodatkowo gdy samochód posiada instalację gazu LPG/CNG:
63 zł – pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)

Taxi