Ustawa VAT – ciężarowe

Jakie samochody spełniają warunki ustawy o VAT zgodnie z podpunktem VAT-1a?

Podstawowym warunkiem aby zakwalifikować samochód jako ciężarowy i spełniający warunki ustawy o podatku VAT zgodnie z VAT-1a (przed dniem 1.04.2014 określone jako VAT-1) jest jeden rząd siedzeń oraz przegroda pomiędzy przestrzenią pasażerską a bagażową. Dodatkowa w/w samochód musi być sklasyfikowany jako samochód ciężarowy, podrodzaj wielozadaniowy lub van.

Informacje odnośnie podrodzaju można odnaleźć w wyciągu z homologacji pojazdu.

Jakie samochody spełniają warunki ustawy o VAT zgodnie z podpunktem VAT-1b?

VAT-1b dotyczy samochodów z otwartą częścią do przewozu ładunków. Powyższy punkt, dotyczy w szczególności większość samochodów typu „pick-up”, wyposażony w jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ściana lub trwała przegroda.

Jakie samochody spełniają warunki ustawy o VAT zgodnie z podpunktem VAT-2?

Ostatnim podpunktem dotyczącym pojazdów spełniających warunki ustawy o VAT jest podpunkt VAT-2. Obejmuje on samochody posiadające kabinę pasażerską i nadwozie ładunkowe jako dwa niezależne konstrukcyjnie elementy. Dotyczy to samochodów dostawczych do 3,5 t dmc wyposażonych w kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń.

Ile kosztuje przegląd zgodności samochodu z warunkami ustawy o podatku VAT?

Ceny badań technicznych zgodności samochodu z ustawą o podatku VAT to koszt 50 zł

Gdzie można wykonać przegląd samochodu, o zgodności z ustawą o podatku od towarów i usług?

Badanie o zgodności pojazdu z ustawą o podatku VAT można wykonać tylko w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Nasza Stacja posiada powyższe uprawnienia. Zapraszamy Serdecznie.