Pojazdy zabytkowe

Wniosek o przeprowadzenie badania zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi.

Poniżej udostępniamy wniosek o badanie techniczne dla pojazdu zabytkowego.

Pobierz wniosek.

Jaka jest procedura i kolejność działań podczas rejestracji pojazdu (motocykla, samochodu, autobusu, przyczepy) jako zabytek?

W pierwszej kolejności właściciel pojazdu musi zgłosić się do wojewódzkiego konserwatora zabytków, który po oględzinach dokonuje wpisu do rejestru zabytków ruchomych. Następnie pojazd przechodzi przegląd w okręgowej stacji kontroli pojazdów. W uzasadnionych przypadkach (np. pojazd jest młodszy niż 25 lat), dodatkowo pierwszym krokiem będzie wizyta u rzeczoznawcy samochodowego w celu oceny tego, czy pojazd spełnia warunki pojazdu zabytkowego.

Jakie dokumenty są wymagane przy pierwszym badaniu pojazdu zabytkowego?

Do przeprowadzenia badania pojazdu zabytkowego niezbędny jest wypełniony wniosek o przeprowadzenie badania (wniosek można pobrać na naszej stronie) i cztery zdjęcia samochodu z każdej ze stron. Dodatkowo właściciel powinien posiadać wpis do rejestru zabytków przez konserwatora zabytków.

W przypadku problemu z wypełnieniem wniosku, jesteśmy zawsze do dyspozycji i służymy pomocą.

Ile kosztuje przegląd pojazdu – zabytkowego samochodu, motocykla, autobusu, przyczepy?

Ceny badań technicznych pojazdów zabytkowych są zależne od rodzaju badania.

Pierwsze badanie pojazdu zarejestrowanego jako zabytek:

  • samochód osobowy – 305 zł
  • motocykl i motorower – 183 zł
  • autobus – 600 zł
  • samochód ciężarowy – 427 zł
  • ciągnik siodłowy i balastowy – 542 zł
  • przyczepa ciężarowa i specjalna – 146 zł

W przypadku pojazdów używanych do celów zarobkowych (jest to już kolejne badanie), kształtują się tak samo jak w przypadku zwykłych badań okresowych pojazdów niebędących zabytkami, tj.:

  • samochód osobowy i ciężarowy do 3,5 t d.m.c – 98 zł
  • motocykl i motorower – 62 zł
  • autobus powyżej 15 miejsc, łącznie z kierowcą – 199 zł
  • przyczepa – w zależności od jej rodzaju – od 40 do 177 zł

Jaki pojazd (samochód, autobus, motor, przyczepa) może zostać zabytkiem?

Do zabytków ruchomych może zostać zakwalifikowany pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Jak często wykonuje się przegląd pojazdów zabytkowych?

W większości przypadków badanie pojazdu zabytkowego wykonuje się tylko raz (pierwsze badanie pojazdu zabytkowego).  Jedynym odstępstwem od reguły jest użytkowanie pojazdu do celów zarobkowych. W tym przypadku przeglądy przeprowadza się corocznie.