Sprowadzony z zagranicy

Na jak długi okres uzyskamy ważne badanie techniczne?

Jeżeli samochód jest młodszy niż 3 lata, diagnosta dopełni termin badania do 3 lat od daty pierwszej rejestracji za granicą. To pozwoli na wykonanie następnego badania technicznego ważnego na 2 lata.

Jeżeli samochód jest starszy niż 3 lata a młodszy niż 5 lat, diagnosta dopełni termin przeglądu rejestracyjnego do lat 5 lub przedłuży o rok - w przypadku kiedy ten pierwszy termin będzie krótszy niż 1 rok.

W pojazdach powyżej 5 lat, następny termin badania technicznego zostanie ustalony na 1 rok.

Jakie dokumenty są wymagane podczas przeglądu samochodu sprowadzonego z zagranicy?

W przypadku samochodów sprowadzonych spoza Unii Europejskiej wymagana jest czasowa rejestracja na terenie Polski.

Unia Europejska: Dowód rejestracyjny pojazdu z kraju poprzedniej rejestracji i tablice rejestracyjne zgodne z dokumentami.

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt.

Jaka jest kolejność działań podczas rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy?

Po sprowadzeniu samochodu do Polski należy wykonać następujące czynności:

  • Pierwszy przegląd pojazdu sprowadzonego z zagranicy na uprawnionej Stacji Kontroli Pojazdów.
  • Zgłoszenie samochód do urzędu celnego w celu dokonania opłaty akcyzy (jeżeli dotyczy). WAŻNE: Zgłoszenie do urzędu celnego należy wykonać do 5 dni od dnia wjazdu pojazdem na teren Polski.
  • Tłumaczenie przysięgłe dokumentów.
  • Zgłoszenie pojazdu w Urzędzie Skarbowym, w celu uzyskania zwolnienia z opłaty podatku VAT.
  • Po odebraniu w/w dokumentów, rejestracja pojazdu w Gminie, w Wydziale Komunikacji.

W zależności od kraju importu w/w procedura może się różnić. W przypadku pojazdów sprowadzonych spoza Unii Europejskiej, pierwszym etapem będzie odprawa celna gdzie dokonamy zapłaty akcyzy (jeśli dotyczy) oraz podatku VAT.

Jak długo trwa badanie techniczne samochodu sprowadzonego z zagranicy?

Czas wykonania badania technicznego pojazdu sprowadzonego z zagranicy może się różnić w zależności od stopnia trudności danego przypadku i stanu technicznego pojazdu.

Typowy przegląd pojazdu sprowadzonego z zagranicy zajmuje około 30 min.

Dla wygody klientów i sprawności obsługi posiadamy dwie linie diagnostyczne oraz zapewniamy czteroosobową obsługę na każdej zmianie, co sprawia że jesteśmy w stanie profesjonalne obsługiwać jednocześnie do 5 pojazdów w tym samym czasie.

Ile kosztuje przegląd rejestracyjny pojazdu sprowadzonego z zagranicy?

Cena badania technicznego pojazdu sprowadzonego z zagranicy:

  • Samochód do 3,5t dopuszczalnej masy całkowitej – 98 zł
  • Motocykl – 62 zł
  • Przyczepa do 3,5t dopuszczalnej masy całkowitej – 78 zł
  • Samochód do 3,5t dopuszczalnej masy całkowitej wyposażony w instalację gazową – 163 zł

Czy trzeba przetłumaczyć dokumenty przed wizytą na Stacji Kontroli Pojazdów?

W większości przypadków nie ma potrzeby tłumaczenia dokumentów przed wizytą w stacji diagnostycznej. Dotyczy to krajów Unii Europejskiej, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych, Kanady. W nietypowych przypadkach może się to okazać niezbędne. Jeżeli klient posiada samochód spoza wymienionych obszarów, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.

Czy przegląd samochodu sprowadzonego z zagranicy można wykonać na dowolnej stacji diagnostycznej?

Przegląd samochodu sprowadzonego z zagranicy można wykonać tylko w stacji kontroli pojazdów uprawnionej do tego rodzaju badań. Nie wszystkie stacje diagnostyczne wykonują tego rodzaju badania techniczne. Stacje uprawnione posiadają w oznaczeniu literę:  „ d ” –  pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą (pierwsze badanie techniczne).

Nasza stacja jest uprawniona do wykonywania powyższych badań technicznych.