Zmiany konstrukcyjne

Kto może dokonać zmian konstrukcyjnych?

Zmian konstrukcyjnych pojazdu może dokonać tylko warsztat, o którym mowa w art. 66 ust.4 pkt 6 ustawy prawa o ruchu drogowym, który zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności prowadzi działalność w zakresie obsługi i naprawy pojazdów – kod PKD 50.20.A. Dla wygody klientów nasz serwis jest uprawniony do w/w zmian.

Jakie dokumenty są wymagane podczas badania technicznego po zmianach konstrukcyjnych?

W celu wykonania badania technicznego po zmianach konstrukcyjnych pojazdu należy przedstawić następujące dokumenty:

 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu,
 • dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 66 ust.4 pkt 6 lit b ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Dokumenty wymagane przez Wydział Komunikacji:

 • dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 66 ust.4 pkt 6 lit b ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 • faktura lub paragon za wykonanie zmiany konstrukcyjnej,
 • zaświadczenie z dodatkowego badania technicznego ,
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • wypis z aktualnego wyciągu KRS i REGON – w przypadku podmiotów posiadających osobowość prawną (dotyczy warsztatu który dokonał zmiany konstrukcyjnej),
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i REGON – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (dotyczy warsztatu który dokonał zmiany konstrukcyjnej).

Wymagania wydziału komunikacji mogą się różnić w zależności od wewnętrznych procedur.

Ile kosztuje przegląd pojazdu po zmianach konstrukcyjnych?

Koszt badania technicznego pojazdu po zmianach konstrukcyjnych to 82 zł jeżeli pojazd ma aktualne badanie techniczne. jeżeli pojazd nie posiada aktualnych badań to koszt wynosi 180 zł.

Na powyższą sumę składają się:

 • 98 zł – okresowe badanie techniczne
 • 82 zł – dodatkowe badanie, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych

Czy części użyte do wykonania zmiany konstrukcyjnej muszą być nowe?

Poniżej przedstawiamy elementy samochodu, które nie mogą być wykorzystywane powtórnie w pojeździe zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 201 poz.1666 z dnia 14 Października 2005 roku Jeżeli którykolwiek z niżej wymienionych elementów był użyty podczas zmiany konstrukcyjnej, diagnosta może wymagać przedstawienia paragony lub faktury zakupu danego elementu.

Wykaz przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko

 • Poduszki powietrzne z aktywatorami pirotechnicznymi, jednostkami kontroli elektronicznej i czujnikami
 • Klocki, szczęki hamulcowe
 • Przewody i uszczelnianie układu hamulcowego
 • Tłumiki układu wydechowego
 • Przeguby układu kierowniczego i zawieszenia
 • Fotele zintegrowane z pasami bezpieczeństwa lub poduszkami powietrznymi
 • Układ blokady kierownicy
 • Immobilisery wraz z transponderami sterowania elektrycznego
 • Urządzenia przeciwwłamaniowe i alarmowe
 • Elementy elektryczne i elektroniczne układów bezpieczeństwa jazdy (w szczególności: ABS, ASR)
 • Przewody paliwowe
 • Filtry jednorazowe i wkłady filtra
 • Zawory recyrkulacji spalin
 • Instalacje zasilania gazem silników
 • Automatyczne i nieautomatyczne zestawy pasów bezpieczeństwa, łącznie z częścią pasa wykonaną z materiału, klamrami, mechanizmem służącym do zwijania pasów, aktywatorami pirotechnicznymi i mechanicznymi
 • Pióra wycieraczek szyb
 • Płyny eksploatacyjne, w szczególności: olej silnikowy, olej przekładniowy, olej do przekładni hydraulicznych, olej do układów hydraulicznych, płyn chłodzący, płyn odmrażający, płyn hamulcowy, płyn do układów klimatyzacyjnych
 • Konwertory katalityczne (katalizatory)
 • Kondensatory zawierające PCB

Mechanik - zmiany konstrukcyjne